فرماندار:

وضعیت سد ساروق تکاب پایدار و تحت کنترل است

وضعیت سد ساروق تکاب پایدار و تحت کنترل است
فرماندار تکاب گفت: حجم آب مخزن سد ساروق این شهرستان پایدار و تحت کنترل بوده و خطر سرریز شدن آن و جاری شدن سیلاب در اراضی پایین دست سد وجود ندارد.

علی مکرمی  در جریان بازدید میدانی از سد مخزنی ساروق تکاب  افزود: با تمهیداتی که با اقدام به موقع اداره امور منابع این شهرستان در کنترل و مدیریت آب پشت سد ساروق انجام شده، هیچ نگرانی از پرشدن مخزن این سد در بارش های اخیر و ایجاد خطر سیلاب در پایین دست سد وجود ندارد.
وی اظهار داشت: اوایل اسفند ماه گذشته 25 میلیون مترمکعب از آب پشت سد مخزنی ساروق تکاب به منظور تامین بخشی از نیازهای زیست محیطی دریاچه ارومیه رها سازی شد و هم اینک حجم فعلی آب مخزن این سد 20 میلیون مترمکعب است.
فرماندار تکاب با بیان اینکه آب ناشی از ذوب شدن برف در حوضه آبریز سد ساروق، حجم رهاسازی شده را جبران خواهد کرد، ادامه داد: رهاسازی آب سد پیش از عید نوروز به سمت دریاچه ارومیه موجب مدیریت بهینه شرایط سد در زمان بارش های شدید فعلی، پایداری وضعیت و اطمینان خاطر از حجم آب پشت سد شد.
مکرمی بیان کرد: حجم آب معادل برف حوضه آبریز سد ساروق تکاب 86 میلیون مترمکعب است که پیش بینی می شود 25 میلیون مترمکعب از این حجم به صورت روان آب وارد مخزن سد شود.
وی با بیان اینکه حجم های ورودی آب هیچ خطری برای سد ساروق ندارد، ادامه داد: خوشبختانه به دلیل وجود حجم آزاد در سد این حجم از روان آب ورودی قابل کنترل و مدیریت است؛ علاوه بر ذخیره روان آب های شهرستان، سیلاب بالا دست سد ساروق به طور کامل قابل کنترل است و از ورود جریان سیلاب به پایین دست سد و مسیل های خطرساز جلوگیری می شود.
فرماندار تکاب اظهار داشت: وضعیت پایداری و کنترل حجم آب مخزن سد ساروق تکاب به طور مداوم و مرتب و در چند نوبت در روز توسط ستاد مدیریت بحران، کارشناسان امور منابع آب بررسی و پایش می شود.