بازدید فرماندار تکاب پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر در گردنه مایین بلاغ

بازدید فرماندار تکاب پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر در گردنه مایین بلاغ
فرماندار تکاب در بازدید از پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر در گردنه مایین بلاغ تکاب با امدادگران و نجاتگران این پایگاه دیدار و گفت و گو کرد.

مکرمی، فرماندار تکاب در دفتر یادبود پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر مستقر در مایین بلاغ :

آنچه در میان نجاتگران هلال احمر دیده می شود سراسر امید و آرزو و نشاط است/ امدادگران هلال احمر جز به انسان دوستی و کمک خالصانه و متعهدانه به هموطنان و امداد سریع به حادثه دیدگان به چیزی نمی اندیشند.