بیستمین برنامه دیدار مردمی فرماندار تکاب با حضور 60 نفر از شهروندان

در این دیدارهای مردمی، شهروندان مشکلات و درخواست های خود را رو در رو و بی واسطه با فرماندار تکاب مطرح کردند.

اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار تکاب جهت رفع مشکلات مردم به روسای ادارات دستور رسیدگی داد.

همچنین برخی از روسای ادارات برای بررسی مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان و بررسی موضوعات مردمی در برنامه ملاقات عمومی این هفته حضور یافتند.