سرپرست فرمانداری:
بانک‌های تکاب از ازدحام مراجعان جلوگیری کنند
سرپرست فرمانداری تکاب با بیان اینکه بانک‌ها از ازدحام مراجعان باید جلوگیری کنند، گفت:رعایت دقیق فاصله‌گذاری اجتماعی و اجرای بی نقص پروتکل‌های بهداشتی مهمترین عواملی است که می تواند مانعی مقابل شیوع شدید بیماری کرونا باشد.
  • پنج شنبه 8 آبان 1399 ساعت 10:40