سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربى منصوب شد
با حکم استاندار آذربایجان غربی "جواد کرمى" به عنوان سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادی استاندارى آذربایجان غربى منصوب شد.
  • شنبه 4 تیر 1401 ساعت 09:02
استاندار آذربایجان غربی:
وحدت و انسجام سازمانی در مدیریت شهری ضروری است
استاندار آذربایجان غربی گفت: بایستی با استفاده از ظرفیت های قانونی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، روند تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری ارومیه تسریع یابد.
  • شنبه 4 تیر 1401 ساعت 09:00
<< < 4