فرماندار تکاب: ۸۰ میلیارد ریال برای آسفالت جاده تخت‌ سلیمان تخصیص یافت
فرماندار تکاب گفت: ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و آسفالت پنج کیلومتر از راه دسترسی به مجموعه میراث جهانی تخت‌سلیمان از مسیر دندی استان زنجان تخصیص یافته‌است.
  • چهارشنبه 1 دی 1400 ساعت 12:38
<< < 7