حیدری آزاد: نواقص بهداشتی در برخی نانوایی های تکاب سریع رفع شود/ وضعیت کیفیت آرد مصرفی شهرستان بررسی و دغدغه های مردم در این زمینه رفع شود/ شبکه بهداشت نظارت بیشتری داشت

پس از مطرح شدن برخی مطالبات مردمی در مورد کیفیت نان، فرماندار تکاب بصورت سرزده از برخی واحدهای نانوایی بازدید و فعالیت نانوایی ها، وضعیت بهداشتی آنها، کیفیت نان و میزان رضایتمندی مردم از متصدیان و نانواها را ارزیابی کرد.

اسماعیل حیدری آزاد در این بازدید میدانی وضعیت رعایت بهداشت و تحویل نان به مردم را در برخی نانوایی ها نامناسب اعلام کرد و به این واحدها 48 ساعت فرصت داد نواقص بهداشتی خود را رفع کنند.

همچنین فرماندار تکاب در این بازدید به به دستگاههای عضو شورای آرد و نان دستورد داد، وضعیت کیفیت و استاندارهای لازم آرد مصرفی نانواییها بررسی و نتایج آن اعلام شود و شبکه بهداشت و درمان نیز نظارت خود بر نانواییها را افزایش دهد. دکتر حیدری آزاد در این بازدید سرزده در گفتگوهایی با مردم میزان رضایتمندی آنان از کیفیت نان و برخورد متصدیان نانوایی ها را جویاشد.

فرماندار تکاب در این بازدید گفت: مشکلات و نواقص بهداشتی موجود در برخی نانوایی های باید سریع رفع شود.

حیدری آزاد با بیان اینکه شبکه بهداشت نظارت بیشتری بر نانوایی ها داشته باشد افزود: وضعیت کیفیت آرد مصرفی شهرستان بررسی و دغدغه های مردم در این زمینه رفع شود.