معاون اجرایی اداره کل دفتر استاندار آذربایجان غربی منصوب شد

استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى "علی اقبال" را به عنوان "معاون اجرایی اداره کل دفتر استاندار" منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى "علی اقبال" را به عنوان "معاون اجرایی اداره کل  دفتر استاندار" منصوب کرد.