تاکید معاون استاندار آذربایجان غربی بر تقویت نقش سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بر تقویت نقش سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در جلسه مشترک شورای مبارزه با مواد مخدر با سازمان های مردم نهاد در ارومیه با اشاره به نقش و جایگاه تشکل های مردمی در موضوعات مختلف از جمله مبارزه با مواد مخدر گفت: سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف باید تقویت شوند و دستگاههای دولتی نیز بر نقش تاثیرگذار آنها تاکید کنند چرا که سمن ها کمک کار دولت در امور مختلف هستند.

رضا ابراهیمی افزود: سمن های تخصصی باید آموزش های لازم را فراگرفته و توانمندسازی شوند تا بتوانند ورودی کارشناسانه به این موضوع داشته و بر تقویت سازمانهای مردم نهاد تاکید داشته باشند.

وی همچنین جذب و شناسایی خیران برای مبارزه با مواد مخدر را یک امر ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: باید تولید محتوای آموزشی مناسب برای جوانان و نحوه برخورد خانواده ها با معتادان تهیه شود که رسانه ملی نقش قابل توجهی در این زمینه دارد.