کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند توجه جدی تر ادارات مرتبط است

جلسه کمیته امنیت اجتماعی تکاب با موضوع بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی با حضور فرماندار و جمعی از روسای ادارات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، مکرمی، فرماندار تکاب در این جلسه گفت: کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان نیازمند توجه جدی تر و برنامه ریزی بهتر ادارات و نهادهای مرتبط با این موضوع است.

وی بیان کرد: ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط، برای کاهش آسیب های اجتماعی باید فرهنگ سازی و آموزش در سطح جامعه را نیز در دستور کار خود قرار دهند و در این زمینه مسوولانه تر عمل کنند.

مکرمی افزود: ادارات برای اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان تکاب راهکارهای مناسب و عملیاتی ارائه کنند.

فرماندار تکاب ادامه داد: ادارات و دستگاه های اجرایی و انجمن ها و نهادهای مرتبط با حوزه های اجتماعی و فرهنگی  باید به گونه ای برنامه ریزی و عمل کنند که تکاب از شیوع بیشتر آسیب های اجتماعی مصون بماند.

مکرمی گفت:موفقیت برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی علاوه بر تلاش،همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط، نیازمند مشارکت خانواده ها است.