معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خبر داد؛

انسداد انهار منشعب از رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه / سردهنه های سنتی برای انتقال آب رودخانه ها به دریاچه ارومیه مسدود می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای حفاظت از منابع آب سطحی و مدیریت بهینه منابع آب هر ساله بعد از اتمام فصل آبیاری نسبت به انسداد انهار دارای سردهنه در محل آبگیرها و نیز مسدود سازی سردهنه های سنتی اقدام می شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، یاسر رهبردین با اشاره به دستور مجری و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به منظور اصلاح الگوی مصرف آب و ضرورت مدیریت بهینه  منابع آبی برای کمک به نجات دریاچه ارومیه افزود: در سال آبی1402-1401 با استفاده از پتانسیل شرکت های بهره برداری و اکیپ های گشت و بازرسی آب های سطحی شرکت آب منطقه ای، از پایان آبان ماه نسبت به انسداد کلیه انهار منشعب از رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه اقدام شده و هر روز انسداد انهار و ایستگاه های پمپاژ به طور مستمر پایش می شود.