حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی در سامانه تلفنی 111 سامد

حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی در سامانه تلفنی 111 سامد 🔸سه شنبه 31 مرداد 1402 🔸ساعت 8 الی 10 صبح